Dil Seçiniz
Telefon
Telegram
WhatsApp
İnstagram

Neurofeedback Terapisi

Neurofeedback Terapisi

Neurofeedback Nedir?
Neurofeedback beyne daha verimli işlemesini öğreten, doğrudan beyni etkileyen bir eğitimdir. An an beyni çalışırken gözlemleriz ve bu bilgiyi kişiye tekrar gösteririz ve beyin daha uygun kalıplar kullanmak için kendini değiştirdiğinde onu ödüllendiririz. Buna aşamalı öğrenme süreci deriz ve bu işlem ölçümleme yapabildiğimiz her beyin fonksiyonuna uygulanabilir. Neurofeedback işlemi EEG Biofeedback olarak da adlandırılır çünkü beynin elektriksel aktivitesinin ölçülmesi ile sağlanır. Beyin düzenlemesinin eğitimidir diyebiliriz çünkü basit tabirle direkt olarak beyne uygulanır. Düzenleme iyi çalışan bir beyin fonksiyonun gerekliliklerindendir ve bu uygulama merkezi sinir sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Neurofeedback beyin düzensizliğine sebep olan problemleri tespit eder. Bu sorunlar kaygı, depresyon, dikkat dağınıklığı, davranış bozuklukları,uyku zorluğu, baş ağrısı ve migren gibi pek çok sebepten kaynaklanabilir. Bu işlem ayrıca serebral palsi ve otizm gibi rahatsızlıklar için de faydalıdır.
Nasıl Çalışır?
Beyin dalgası aktivitesini dinlemek için elektrotları kullanır ve bilgiyi beyin dalgası frekanslarını işleyen bir bilgisayar yardımıyla alırız. Aktivitedeki bu edindiğimiz gelgitleri kişiye gösterir ve bunu değiştirmesini bekler, bazı frekansların yükselmesini, bazısının az olmasını isteriz. Bu bilgiyi kişiye bir video oyunu şeklinde gösterir ve bu oyunu beyniyle oynamasını bekleriz. Zamanla beyin dalgası aktivitesi daha istenir, daha düzenli bir şekle bürünür. Hedeflediğimiz frekanslar, beyinde baktığımız lokasyonlar belirlemeye çalıştığımız koşula ve uygulanan kişiye özeldir.
Kimler Uygulayabilir?
Neurofeedback, zihin sağlığı alanında çalışan psikologlar, aile terapistleri ve danışmanlar gibi uzmanlar tarafından uygulanır ve bu uzmanlar genellikle danışanlarla birebir çalışır. Uygulama ayrıca hemşireler, rehabilitasyon uzmanları ve doktorlar tarafından da uygulanabilir.
Neurofeedback Bir Tedavi Midir?
Beyinsel hastalıklarda konu hastalığı tedavi edebilmekten çok beyni daha iyi çalışmaya teşvik etmektir. Ama konu beyinsel fonksiyon düzensizliklerine geldiğinde ortada tedavi edilmesi gereken bir hastalık olmadığını da söyleyebiliriz. Bir düzensizlik varsa düzenleme çare olabilir ama yine de "tedavi" kelimesini kullanmak doğru olmaz.
Hangi Durumlarda Faydalı Olur?
Biz özellikle, çocukluğun beyin temelli daha "inatçı" problemleri diyebileceğimiz nöbet geçirme, otizm, bipolar bozukluk, serebral palsi, doğum travması gibi rahatsızlıklarla ilgileniyoruz.
Küçük çocuklar için yatak ıslatma, uyurgezerlik ve kabus görme gibi konularda; ergenlik çağındaki bireyler için uyuşturucu kötüye kullanımı, kaygı ve depresyon gibi konularda; ve yaşlı bireylerde ise beyin fonksiyonlarının sağlığının korunmasında Neurofeedback uygulaması faydalı olmaktadır.
Eğitimin Etkileri Kalıcı Mıdır?
Eğer sorun beyin düzensizliği kaynaklı ise, cevabımız "Evet". Neurofeedback beyin için bir öğrenme sürecidir ve bu süreç bir düzen getireceği için, beyin yeni yeteneklerini kullanmaya ve bu yetenekleri desteklemeye devam eder. Fakat sorun, Parkinson gibi biyolojik yapıyı bozucu bir hastalıktan kaynaklanıyorsa durum daha farklıdır. Böyle durumlarda eğitimin uzun süre devam ettirilmesi gereklidir. Alerjik problemler ve yeme bozuklukları da kazanımları korumayı zorlaştırmaktadır. Yine fiziksel ve psikolojik olarak sorunlu diyebileceğimiz ortamlarda yaşayan bireyler sağlanan iyi düzeni korumakta zorluk çekebilirler.
Başarı Oranı Nedir?
Standart koşullarda Neurofeedback herkes için uygulanabilir. Beynimiz öğrenmek ve yetenek edinmek için tasarlanmıştır bu yüzden herkes az veya çok kazanım elde edebilecektir. Öte yandan, bazı danışanlar geçmiş tecrübelerinden dolayı duruma daha şüpheci yaklaşabilmektedir.
Ancak araştırmalar danışanların %95 gibi büyük bir çoğunluğu için başarı oranının beklenenden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Bu mucizevi durumu beynimizin muhteşem geri kazanım becerisine borçluyuz.